vrijdag 09 september 2016 09:27
PDF

Leden Gebiedscoöperatie op excursie in de Vallei

Op woensdag 7 september gingen ruim 40 leden van Gebiedscoöperatie O-gen (www.o-gen.nl) samen op pad in de Vallei om een aantal projecten, waar de gebiedscoöperatie een rol in speelt, te bekijken en met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in de Vallei. Gebiedscoöperatie O-gen verbindt publieke en private leden en ontwikkelt samen met hen het platteland. Veel verschillende leden waren aanwezig, zo waren er bestuurders van overheden, ondernemers, landgoedeigenaren, vertegenwoordigers uit de recreatieve, zorg en culturele sector. Juist door deze diversiteit werd er actief kennis gemaakt met elkaars werk, kennis en ervaring.

De excursie startte met een bezoek aan het project ‘Klettersteeg” in Achterveld. In het kader van kavelruil hebben vier eigenaren hier een gebiedsplan opgesteld, om zo hun gebied te ontwikkelen met de blijk op de toekomst. Twee initiatiefnemers (Rinus en Theo Blom) en Jan van Rheenen van het Kadaster vertelden over dit project. Het bijzondere is dat de eigenaren zelf zijn gestart met een kavelruiltraject. Doel was om de landbouwstructuur in het gebied te verbeteren, natuur te ontwikkelen (waardoor bijv. de kwartelkoning en patrijs hier weer terugkeren) en het gebied open te stellen voor wandelaars en ruiters over een nieuw wandel- en ruiterpad. De gemeente Barneveld heeft het hele proces enorm geholpen door de bereidheid om maatwerk toe te passen in haar ruimtelijk beleid. Het hele project heeft veel tijd gekost, er zijn veel hobbels genomen, maar alle deelnemers waren het er over eens: het resultaat voor het gebied is prachtig en het is een goed voorbeeld van wat met samenwerking bereikt kan worden.

Daarna werd er een bezoek gebracht aan de Modderbeek, eveneens in Achterveld. Hier richt het Waterschap Vallei en Veluwe de beek nu in als natte ecologische verbindingszone. De ruimte die nodig was om dit te kunnen doen is vrijgespeeld via een vrijwillige kavelruil. Dit was een ingewikkeld proces, waaraan door maar liefst 60 partijen is deelgenomen. Het resultaat mag er zijn: een 6 kilometer lange prachtig meanderende beek die is verbreed van 8 meter naar 40 meter. En ook: verbetering van de landbouwstructuur over 250 hectare. De kavelruil heeft dus veel opgeleverd voor het hele gebied.

Als afsluiting van deze excursie werd Landgoed Appel in Nijkerk bezocht. Hier vertelde Hein van Beuningen (eigenaar van dit landgoed) over de ontwikkelingen op dit landgoed. Dit is een eeuwenoud cultuurhistorisch landschap van 300 hectare groot. Het is al in de middeleeuwen in cultuur gebracht en het landschap is heel afwisselend: van prachtige engen, natte lage hooilanden tot heidegebieden en bossen. Om de natuurdoelstellingen van de provincie Gelderland te verwezenlijken is hier recent een pachter uitgeplaatst. Hiermee is ruimte gemaakt om met name natte natuur te realiseren. Voor de historische boerderij de A´Hof, een rijksmonument, wordt nu een nieuwe functie gezocht, die ook als financiële drager voor het landgoed moet fungeren. Anne Jansen en Lyda Dik van Gebiedscoöperatie O-gen vertelden over de plannen op de aangrenzende landgoederen Gerven en Hell. Op deze landgoederen ligt nog een flinke natuurdoelstelling, maar de eigenaresse wil graag het cultuurhistorische landschap met het daarbij horende agrarisch gebruik behouden. Daarom wil zij graag een pilot-project starten waarin samen met de pachters een vorm van landbouw wordt ontwikkeld waarbij landbouw en natuur weer meer met elkaar in evenwicht worden gebracht.

Gebiedscoöperatie O-gen is een ondernemende, actieve coöperatie. Voor, door en met leden wordt gewerkt aan versterking van de Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Zie www.o-gen.nl

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen