donderdag 01 september 2016 09:29
PDF

College Nijkerk reageert op vragen rond zwembaden

Het college van Nijkerk heeft gereageerd op de vragen van het CDA, rond de aangepaste openingstijden van de zwembaden in Nijkerk. Het college was op de hoogte van de openingstijden. SRO wilde zwembad de Slag de eerste vijf weken van de zomervakantie sluiten. Dat besluit is deels teruggedraaid. Op de vraag of het zwembad in de zomerperiode zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn voor inwoners en toeristen zegt het college dat SRO een kosten-batenanalyse heeft gemaakt op basis van cijfers uit het verleden, en dat SRO streeft naar een zoveel mogelijk kostendekkende exploitatie. Het college deelt de mening van het CDA-raadslid, dat het huidige beleid gevolgen heeft voor de bezoekersaantallen van het nieuw te bouwen zwembad, niet. Ook ziet het college geen directe gevolgen van de openingstijden van de zwembaden voor het nieuwe bad.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen