woensdag 31 augustus 2016 20:16
PDF

Verlichting in teken van energiebesparing en duurzaamheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk heeft het ‘Beheerplan Openbare Verlichting’ voor de komende vijf jaren vastgesteld. Speerpunten in het plan zijn duurzaamheid, energiebesparing en verlaging van de CO2-uitstoot. In de afgelopen vijf jaar waren dat ook al belangrijke onderwerpen in het plan. Deze speerpunten dragen bij aan de ambitie om het gemeentelijke energieverbruik in 2035 volledig energieneutraal te laten zijn. Vanaf 2010 zijn grote energiebesparingen bereikt door het toepassen van dim- en/of led-technieken. Foto: Led-verlichting.org
In het nieuwe beheerplan openbare verlichting bouwt de gemeente verder op de resultaten die bereikt zijn op het gebied van milieu, duurzaamheid en energiebesparing. Deze besparingen zijn bijvoorbeeld behaald door het toepassen van dim- en/of led-technieken bij herinrichtingsprojecten en de realisatie van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Deze technieken werden de afgelopen jaren ook ingezet bij vervanging van oude armaturen wanneer er groot onderhoud werd gepleegd aan de openbare verlichting. Het energieverbruik en de reductie van CO2-uitstoot dalen met 47% per gerenoveerd armatuur! De komende jaren komen er ongeveer 700 lichtmasten bij de ruim 9.000 lichtmasten die er al waren. Deze toename is het gevolg van de gemeentelijke uitbreiding en nieuwbouw. Verlichting heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een sociaal veilige en verkeersveilige omgeving. De gemeente streeft er naar overal lichtmasten toe te passen met de laagst mogelijke energiekosten. Ook het dimmen van de verlichting tijdens de nacht draagt bij aan energiebesparing.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen